Տեսանիւթեր - Տարբեր Հաղորդումներ [ Video podcast - Telepace Armenia ]
Տարբեր Հաղորդումներ
123456789101112131415161718192021222324252627282930 
video file1233 - ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ (Սուրբ Ծննդեան պատգամներ)
video file1232 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Սուրբ Ծնունդ եւ Ամանոր
video file1231 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Սուրբ Ծննդեան պատրաստութեան Յիսնակաց շրջան
video file1230 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 16 դեկտեմբեր 2017
video file1229 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 09 դեկտեմբեր 2017
video file1228 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 02 դեկտեմբեր 2017
video file1226 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ -Արտագաղթող երիտասարդներու ապագան
video file1224 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Հայ աւանդական եւ արդի ընտանիք
video file1223 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Երախայի դաստիարակութան կերպերը և խնդիրները
video file1227 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 25 նոյեմբեր 2017
video file1222 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 11 նոյեմբեր 2017
video file1221 - Սուրբ հաղորդութեան խորհուրդը
video file1220 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Երախայի դաստիարակութան կերպերը և խնդիրները
video file1219 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 4 նոյեմբեր 2017
video file1217 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Վանական կեանք
video file1218 - Գրիգոր Լուսաւորիչը, հայ եկեղեցին և Վատիկանը
video file1216 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 27 հոկտեմբեր 2017
video file1215 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 20 հոկտեմբեր 2017
video file1214 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ -Գովեմք Զքեզ
video file1213 - ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԱՄԻՍ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ
video file1212 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 13 հոկտեմբեր 2017
video file1211 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 6 հոկտեմբեր 2017
video file1210 - ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԹԱՂՈՒՄ ՀԱՅՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Ծ. ՎՐԴ. ԿՌԱՆԵԱՆԻ
video file1209 - Զմմառու Արծիւեան Միաբանութիւնը
video file1208 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 30 սեպտեմբեր 2017
Տեսանիւթեր
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ (Սուրբ Ծննդեան պատգամներ)1233
1-ին Եթեր - կիրակի, 24 դեկտեմբեր 2017ֆորմատ 16:9

© Copyright 2008-2020 TelepaceArmenia.it. All rights reserved.
Webdesign by Fabio Celidonio.

Facebook Одноклассники Youtube
Նուիրատուութիւն
PROCURA DEL PATRIARCATO ARMENO CATTOLICO
Banca UNICREDIT Spa
IBAN: IT 80 D 02008 05075 000401457699
BIC SWIFT: UNCRITMM
Donate to
Telepace Armenia
with PayPal.