Տեսանիւթեր - Տարբեր Հաղորդումներ [ Video podcast - Telepace Armenia ]
Տարբեր Հաղորդումներ
1234567891011121314151617181920212223242526272829 
video file1265 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 16 Յունիս 2018
video file1264 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 8 Յունիս 2018
video file1263 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 2 Յունիս 2018
video file1262 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 25 մայիս 2018
video file1261 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 17 մայիս 2018
video file1260 - Մայիսեան ջերմեռանդոիւթիւն
video file1259 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 11 մայիս 2018
video file1258 - Համբարձում Տ. Մ. Յիսուսի Քրիստոսի և Հոգեգալուստ
video file1257 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան -05 մայիս 2018
video file1256 - Յիշատակ Ապրիլեան Նահատակներուն
video file1255 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 28 ապրիլ 2018
video file1254 - Հայոց Ցեղասպանութեան 103-րդ տարելիցը
video file1253 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 19 ապրիլ 2018
video file1253 - Հարցազրոյց Արհիապատիւ Տէր Գէորգ Եպս. Ասատուրեանի հետ
video file1252 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 5 ապրիլ 2018
video file1251 - Հարցազրոյց արհի. Պետրոս արք. Միրիաթեանի հետ
video file1250 - Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց: Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի
video file1249 - ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿՈՒԱՅ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
video file1248 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 25 մարտ 2018
video file1247 - ԶՐՈՅՑ ԱՒԱԳ ՇԱԲԹՈՒԱՅ ՇՈՒՐՋ
video file1246 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 17մարտ 2018
video file1245 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 9 մարտ 2018
video file1244 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 23 Փետրուար 2018
video file1243 - ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐ
video file1242 - ՎԱՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Մեծ Պահք
Տեսանիւթեր
Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 16 Յունիս 20181265
1-ին Եթեր - շաբաթ, 16 յունիս 2018ֆորմատ 16:9

© Copyright 2008-2019 TelepaceArmenia.it. All rights reserved.
Webdesign by Fabio Celidonio.

Facebook Одноклассники Youtube
Նուիրատուութիւն
PROCURA DEL PATRIARCATO ARMENO CATTOLICO
Banca UNICREDIT Spa
IBAN: IT 80 D 02008 05075 000401457699
BIC SWIFT: UNCRITMM
Donate to
Telepace Armenia
with PayPal.