Տեսանիւթեր - Տարբեր Հաղորդումներ [ Video podcast - Telepace Armenia ]
Տարբեր Հաղորդումներ
123456789101112131415161718192021222324252627282930 
video file1324 - Եւրոպայի եպիսկոպոսաց համագումարը՝ նուիրուած քահանայական եւ կրօնաւորական կոչումներու:
video file1323 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 13 յունիսի 2019թ
video file1322 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 6 յունիսի 2019թ
video file1321 - Համբարձում Տ.Մ.Յ.Ք.-ի եւ Հոգեգալուստ
video file1320 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 30 մայիսի 2019թ
video file1314 - Հայաստանի Քունկ Ֆուի Ֆեդերացիա
video file1319 - Մայիս Ամիսը Աստուածամօր Նուիրուած Ամիս Է։
video file1318 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 23 մայիսի 2019թ
video file1317 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 16 մայիսի 2019թ
video file1316 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 10 մայիսի 2019թ
video file1315 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 03 մայիսի 2019թ
video file1313 - Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց: Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի
video file1312 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 18 ապրիլ 2019թ
video file1311 - Խորհրդածութիւն Աւագ շաբթուայ եւ Ս. Յարութեան տօնի
video file1310 - Խորհրդածութիւն Ղազարու հարութեան եւ Ծաղկազարդի
video file1309 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 11 ապրիլ 2019թ.
video file1308 - Քառասնորդաց, Դատաւորի Կիրակի։ Հարցազրոյց արհի. Տէր Գրիգոր եպս. Գուսանի հետ
video file1307 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 21 մարտ 2019թ.
video file1306 - Աստուած՝ ողորմած հայր. Քառասնորդացի խորհրդածութիւն
video file1305 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 14 մարտ 2019թ.
video file1304 - Հարցազրոյց արհի. Ռաֆայէլ արք. Մինասեանի հետ
video file1303 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 8 մարտ 2019թ.
video file1302 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 28 Փետրուար
video file1300 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 22 Փետրուար 2019
video file1299 - Փետրուար Ամիսը Հայ Եկեղեցւոյ մէջ. Սուրբերու Տօներ
Տեսանիւթեր
Եւրոպայի եպիսկոպոսաց համագումարը՝ նուիրուած քահանայական եւ կրօնաւորական կոչումներու:1324
1-ին Եթեր - երկուշաբթի, 17 յունիս 2019ֆորմատ 16:9

© Copyright 2008-2020 TelepaceArmenia.it. All rights reserved.
Webdesign by Fabio Celidonio.

Facebook Одноклассники Youtube
Նուիրատուութիւն
PROCURA DEL PATRIARCATO ARMENO CATTOLICO
Banca UNICREDIT Spa
IBAN: IT 80 D 02008 05075 000401457699
BIC SWIFT: UNCRITMM
Donate to
Telepace Armenia
with PayPal.