Տեսանիւթեր - Տարբեր Հաղորդումներ [ Video podcast - Telepace Armenia ]
Տարբեր Հաղորդումներ
123456789101112131415161718192021222324252627282930 
video file986 - Աստուծյայտնութեան շրջանի խորհրդածութիւն
video file985 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 10 Յունուար 2015
video file984 - Աստուծյայտնութեան Ս.Պատարագ և Ջրօրհնէքի արարողութիւն
video file983 - «Ձայն խաղաղութեան» 2րդ հաղորդում տոնական-2015
video file982 - «Ձայն խաղաղութեան» 1ին հաղորդում տոնական-2015
video file981 - ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
video file980 - Նոր Տարուան ընդառաջ-Խորհրդածութիւն
video file979 - «Քրիստոս Ծնաւ և Յայտնեցավ, Մեզ և Ձեզ Մեծ Աւետիս»
video file978 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 20 դեկտեմբերի 2014
video file977 - «Ձայն խաղաղութեան» հաղորդում 33-2014
video file976 - Սուրբ Ծննդեան Մսուրը
video file975 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 13 դեկտեմբերի 2014
video file974 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 6 դեկտեմբերի 2014
video file973 - «Ձայն խաղաղութեան» հաղորդում 31-2014
video file972 - Խորհրդածություն Քահանայապետի Ստրասբուրգյան զեկույցի թեմայով
video file971 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 29 նոյեմբերի 2014
video file970 - «Ձայն խաղաղութեան» հաղորդում 30-2014
video file969 - Եզրակացութիւններ սրբութեան մասին
video file968 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 22 նոյեմբերի 2014
video file967 - «Ձայն խաղաղութեան» հաղորդում 29-2014
video file966 - Կարդ. Աղաջանյանի անվան ճամբարը - 2րդ մաս
video file965 - Կարդ. Աղաջանյանի անվան ճամբարը - 1ին մաս
video file964 - Եկեղեցի, Հայ Համայնք եւ Սուրբ Աւետարան - 15 նոյեմբերի 2014
video file963 - «Ձայն խաղաղութեան» հաղորդում 28-2014
video file962 - Քահանայապետի քարոզները ՝ վերլուծում
Տեսանիւթեր
Խորհրդածություն Գյումրու ողբերգության մասին988
1-ին Եթեր - հինգշաբթի, 22 յունուար 2015ֆորմատ 16:9
Կարդալ ժամանակի նշանները
© Copyright 2008-2022 TelepaceArmenia.it. All rights reserved.
Webdesign by Fabio Celidonio.

Facebook Одноклассники Youtube
Նուիրատուութիւն
PROCURA DEL PATRIARCATO ARMENO CATTOLICO
Banca UNICREDIT Spa
IBAN: IT 80 D 02008 05075 000401457699
BIC SWIFT: UNCRITMM
Donate to
Telepace Armenia
with PayPal.